Terug naar overzicht

CO2-Prestatieladder

05 juni 2023

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-prestatieladder (https://www.co2-prestatieladder.be/nl) is een initiatief van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) en is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren CO2-bewust(er) te handelen. Oorspronkelijk ontstond de CO2-prestatieladder in Nederland maar meer en meer Belgische bouwondernemingen zien er het nut van in om zowel voor zichzelf alsook voor de aanbestedende overheden of private opdrachtgevers hun engagement te tonen en zodoende een gunningsvoordeel in de wacht te kunnen slepen.

Aangezien Dethier niet achterop wil blijven op het gunningsvoordeel maar ook continu wenst mee te werken aan de vermindering van CO2 werd het engagement aangegaan om een CO2-prestatieladder certificaat niveau 3 te behalen.

Met behulp van het CO2-prestatieladder certificaat zal Dethier immers als een van de eersten kunnen aantonen dat onze organisatie bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen door maximaal in te zetten op rationeel energieverbruik, maximale energiebesparing en nieuwe, duurzame energiebronnen.

Inzicht

Uit een grondige analyse van al onze activiteiten in 2021 (basisjaar) blijkt dat we jaarlijks 816 ton CO2 uitstoten, waarvan 47% uit het wagenpark, 31% uit machines en stroomgroepen op werven, 15% uit elektriciteit en 7% uit verwarming.

We zijn ondertussen meer dan halverwege in de toepassing van de CO2-presatieladder zodat uit de cijfers van 2022 blijkt dat we al een globale CO2-reductie van 5% kunnen bevestigen. Dethier is dus degelijk op weg naar lagere energiekosten, innovatiewinst, materiaalbesparing en voornamelijk een lagere CO2-uitstoot.

Reductie

Het is onze ambitie om tegen 2025 een absolute daling van 29% ten opzichte van basisjaar 2021 te zien in onze CO2-uitstoot, in 2030 menen we zelfs een absolute daling van 70% te kunnen realiseren. Met het oog op dit doel, hebben we duidelijke, haalbare stappen bepaald:

  1. Een elektrificatie van de personenwagens en kijken naar de opties voor alternatieve brandstoffen voor vrachtwagens, bestelwagens en rollend materieel
  2. Energieverbruik op werven verlagen door elektrificatie van materieel, de toepassing van energiebesparende verwarming van werfketen en het bannen van brandstoffen
  3. Energieverbruik in onze gebouwen verlagen door een ingebruikname van ons nieuw kantoorgebouw en ons nieuw magazijn met aandacht voor energiezuinige installaties en hernieuwbare energie
  4. Bewustmakingscampagnes introduceren om het energieverbruik in de gebouwen, op de werven en binnen het wagenpark te reduceren tot het minimum bovenop het ‘vergroenen’ ervan.

Voortgangsrapport 2021

Voortgangsrapport 2022 Nr. 1

Voortgangsrapport 2022 Nr. 2

Transparantie

Een transparante aanpak zal ervoor zorgen dat iedereen binnen Dethier op de hoogte zal zijn van wat we zullen doen om onze CO2-uitstoot te verlagen en wat ieders eigen rol kan zijn in dit verhaal. We zullen er zodoende voor zorgen dat alle informatie over onze doelstellingen en stappenplannen steeds beschikbaar en up-to-date zijn en dat we deze actief verspreiden via het intranet, sociale media en een ‘groen’ rubriekje in elk tweejaarlijks personeelsboekje.

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Participatie

Binnen de bouwsector willen we zeker niet achterop hinken en zetten daarom in op onderzoek en evaluatie en zetten die kennis vervolgens om in innovatieve projecten die andere spelers kunnen inspireren. Verder nemen we deel aan sectorbrede initiatieven rond de reductie van CO2-uitstoot. Zo engageerden wij ons onder andere binnen de Green Deal Circulair Bouwen (Vlaanderen Circulair) waar we reeds met verschillende duurzame projecten kennis hebben kunnen bijdragen en dat nog steeds doen. Voorts nemen we deel aan de Green Board binnen ADEB-VBA en blijven we zo op de hoogte van allerhande duurzame ontwikkelingen binnen de bouwsector.

Inventarisatie initiatieven

Sectorinitiatief Pollaerewijk – Green Deal

Sectorinitiatief Thonissenlaan – Green Deal 

Sectorinitiatief Nieuwenhoven – Green Deal 

Sectorinitiatief Kantoor Dethier – TOTEM